Reklamace

         Postup při reklamaci

    Kupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav a položky na vystaveném dokladu a v případě nesrovnalostí nás kontaktovat.V opačném případě se má za to,že zásilka byla v pořádku, pozdější reklamace tohoto typu nebudou později uznány.Dobře si zkontrolujte stav balíku,protože za případné poškození při přepravě je zodpovědný přepravce a tuto reklamaci je nutno řešit přímo s ním.

    V případě výskytu nějaké závady na zakoupeném zboží jej můžete reklamovat,buď osobně ( po dohodě), nebo zasláním poštou na adresu GRAD s.r.o. Vodní 102, Kroměříž 767 01 nikoliv však dobírkou, spolu s kopií námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a průvodním listem s popisem závady. Zboží vám bude vyměněno do 30ti dnů od doručení a po předchozí domluvě,zasláno zpět na naše náklady.V případě nedostupnosti vámi reklamovaného typu zboží si vyhrazujeme právo jej nahradit zbožím odpovídajících parametrů.Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.

       Podmínky pro vrácení peněz

  • Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od obdržení.
  • Zboží musí být kompletní,nepoužité a schopné dalšího prodeje.
  • K vrácenému zboží musí být přiložena kopie námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od smlouvy s vlastnoručním podpisem.
  • Navrácená částka bude pouze ve výši hodnoty vraceného zboží.Dopravné do této částky nebude zahrnuto.
  • Vracenou částku obdržíte dle přání uvedeného ve Vašem vyjádření, buď na bankovní účet, nebo poštou.